Herstel van een rijk natuurverleden

Aan de voet van het Duitse Reichswald ontstaat een uniek natuurgebied: Koningsven-De Diepen. Ruim een eeuw geleden werd dit gebied al beschreven als een van de meest natuurrijke veenlandschappen van Nederland. Oude kaarten laten zien dat het gebied toen vochtig en venig was. Dit blijkt ook uit de namen: Gennepsche Turfven en Koningsven. In een brede strook langs de voet van het Reichswald wordt dit veenlandschap in ere hersteld.

Koningsven-De Diepen - Landschap natuurgebied

De afgelopen 100 jaar zorgde een ruilverkaveling voor de ontginning van het turf en de komst van de landbouw op kleine percelen. Door een samenwerking van Teunesen en Natuurmonumenten is herverkaveling en bundeling van de landbouw mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd is er ruimte voor nieuwe natuurontwikkeling. Met een afwisseling van blauwgrasland, hoogveen, heide, dotterbloemgrasland, riet en ondiepe plassen, een meanderende Kroonbeek en een bont palet van planten- en diersoorten. Het project levert ook een bijdrage aan hoogwaterbeveiliging door de extra berging van water. 

In de periode 2010-2016 zijn de plannen uitgewerkt en werden alle benodigde vergunningen en procedures doorlopen. Sinds 2016 is het Plan Koningsven-De Diepen in uitvoering.

Icoonlandschap

In 2023 is de Sint-Jansberg, waaronder Koningsven-De Diepen, uitgeroepen tot het Icoonlandschap door Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Na Noorbeek (Zuid-Limburg), de Hoge Berg op Texel, het Aaltense Goor in de Achterhoek, en Staverden & Leuvenum op de Veluwe, is de Sint-Jansberg het vijfde gebied dat dit predicaat heeft gekregen.

Bekijk filmpje (bron VNC)
Koningsven-DeDiepen - Certificaat UEPG 2019

Teunesen heeft een onderscheiding van de Europese organisatie van delfstoffenproducenten (UEPG) gekregen voor de wijze waarop de onderneming de bijzondere natuur in Koningsven en de Diepen terugbrengt.

Lees meer