Werk in uitvoering... - Koningsven-De Diepen

Ga naar de inhoud

Werk in uitvoering...

De volgende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd of worden de komende tijd uitgevoerd. De rode nummers tonen op de onderstaande kaart waar de werkzaamheden plaatsvinden:
Juni 2024: Afsluiting Hondsiepsebaan
De werkzaamheden van de zandwinning verplaatsen zich vanaf juni 2024 naar de westzijde van de Hondsiepsebaan. Vanaf 10 juni 2024 is de Hondsiepsebaan na huisnummer 13 tot aan de Grensweg de komende periode voor al het verkeer afgesloten.


Juni 2023: Explosievenonderzoek deelgebied 2
Onlangs zijn de landbouwpercelen in het gebied nabij de Koningsvennen gedetecteerd op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieven zijn inmiddels opgegraven en ter vernietiging overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De werkzaamheden zijn uitgevoerd door AVG Explosieven Opsporing NL. Zie ook het fotoverslag of het filmpje van de vernietiging ter plaatse op 22 juni 2023.
Vernietiging niet-gesprongen explosieven in deelgebied 2
Mei-september 2018: Afgraven bouwvoor in De Diepen, inrichten natuur
Gedurende de maanden mei t/m september 2018 is de bouwvoor in gebied 1 (De Diepen) verwijderd. Aansluitend is er maaisel (met zaden) uit het nabij gelegen natuurgebied De Bruuk uitgestrooid, zodat de natuur verder tot ontwikkeling kan komen. Het gebied is voor publiek opengesteld en wordt door Natuurmonumenten beheerd.
 Vanaf 2017: Zandwinning gebied 3
Na het treffen van de benodigde voorbereidingen (zoals de aanleg van een werkweg en de transportband) is in 2017 de zandwinning gestart in gebied 3. De vrijkomende bouwvoor en dekgrond is verwerkt in gebied 4. De komende jaren zal de winning in gebied 3 richting de Hondsiepsebaan worden voortgezet.  
 2018: Recreatieve ontwikkeling
In 2018 is de vijver bij Eethuis De Diepen gerealiseerd. Rondom de vijver worden blokhutten en trekkershutten gebouwd waar toeristen kunnen overnachten. In 2020 is de natuurspeeltuin aangelegd, waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur.
Op een gedeelte van de parkeerplaats bevindt zich een camperovernachtingsplaats voor 10 campers.
Lees ook het  artikel in de Maasdriehoek...
 April 2016 start zandwinning gebied 4
De zandwinning is in 2016 gestart in gebied 4. In dit gebied wordt eerst zand gewonnen, waarna de bouwvoor/dekgronden elders uit het plangebied in dit gebied is toegepast. Inmiddels is gebied 4 helemaal met grond aangevuld en kan het weer in gebruik worden genomen als landbouwgrond.
Klik op de foto voor een fimpje van de werkzaamheden (met dank aan Denny Dinnissen).
Koningsven-De Diepen is een initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint   |   © 2017-2024, Teunesen Zand en Grint
Terug naar de inhoud