Koningsven-De Diepen is een initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint   |   contact: info@koningsven.nl
Werk in uitvoering...
De volgende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd of worden de komende tijd uitgevoerd. De rode nummers tonen op de onderstaande kaart waar de werkzaamheden plaatsvinden:

4
3
1
April 2016: Start zandwinning Deelgebied 5
De zandwinning wordt gestart in deelgebied 5. In dit deelgebied wordt de dekgrond tijdelijk in depot gezet, waarna het zand kan worden gewonnen. Deelgebied 5 wordt een omput-locatie voor de  bouwvoor/dekgronden uit de overige deelgebieden.


4
Medio 2017: Voorbereiding en start zandwinning Deelgebied 3/4
De zandwinning verplaatst zich naar de Deel-gebieden 3 en 4. Er worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nodige voor-zieningen. Daarnaast worden de werkweg en de transportband aangelegd. In hoofdlijn wordt tegen de klok in door het gebied zand en grint gewonnen. De vrijkomende bouwvoor en dekgrond wordt verwerkt in Deelgebied 5. De winning in Deelgebied 3 en 4 zal de komende jaren verder voortgezet worden.


3
Najaar 2017: Voorbereiding afgraven bouwvoor De Diepen
In Deelgebied 1 worden o.a. maatregelen getroffen om het gebied ongeschikt te maken als leefgebied voor flora en fauna. De begroei-ing wordt verwijderd, zodat naar verwachting in 2018 de bouwvoor kan worden afgegraven. Deze bouwvoor wordt verwerkt in Deelgebied 5. Door het gebied wordt een tijdelijke werkweg aangelegd voor het transport van de bouwvoor uit De Diepen.


1
September 2017: kapwerkzaamheden in De Diepen
De kapwerkzaamheden zijn de eerste stap op weg naar de nieuwe natuur in deelgebied De Diepen. Door de bomen en struiken te ver-wijderen maakt Natuurmonumenten ruimte om in 2018 de bouwvoor af te graven en het gebied opnieuw in te richten. De werkzaam-heden vinden in de maand september plaats, zodat flora en fauna zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.


1
November 2017: Detectie-onderzoek NGE
Ter voorbereiding op de komende graafwerk-zaamheden doet de firma Leemans in week 44 en 45 2017 onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE) in De Diepen en Koningsven. Op een 8-tal proefstroken wordt een zogenaamd detectieonderzoek uitgevoerd.

foto: Leemans Speciaalwerken


1
2
2
Mei - september 2018: wandelroutes en fietspad De Diepen tijdelijk afgesloten!
           
1
Mei - sept. 2018: Afgraven bouw-voor De Diepen, inrichten natuur
Gedurende de maanden mei t/m september 2018 zal de bouwvoor in Deelgebied 1 (De Diepen) worden verwijderd. Tijdens de werkzaamheden is het gebied tijdelijk gesloten voor fietsers en wandelaars. Nadat de bouwvoor is verwijderd wordt het gebied als natuurgebied ingericht en weer open-gesteld.


1
Zomer 2018: Verkeersmaat-regelen Zwarteweg e.o.
De transportroute voor het afrijden van de bouwvoor kruist de Zwarteweg en Honsiepse-baan. Om de vrachtwagens of dumpers veilig de Zwarteweg te laten kruisen worden tijdelijke verkeerslichten  geplaatst. In het weekend en op werkdagen na 17.00 uur zijn de verkeerslichten uitgeschakeld.


1
2
De wandelroutes en het fietspad in De Diepen zullen vanaf mei tot en met september 2018 niet toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers in verband met de veiligheid. Ter plekke leiden we de routes voor de fietsers en de wandelaars om. Fietsers die gebruik maken van het traject tussen fiets-knooppunt 23 en 37 (vanaf Rozenbroek naar Zwarteweg v.v. ) worden omgeleid via het Verloren Land. Voor de wandelaars worden het Rondje Milsbeek en de Walk of Wisdom tijdelijk omgelegd."