HET KONINGSVEN - Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Een boek over het gebied waar Koningsven-De Diepen speelt.
Koningsven-De Diepen is een initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint |   © 2017-2020, Teunesen Zand en Grint   |   last update:  5 maart 2020
Welkom op de site van Koningsven-De Diepen. De naam Koningsven-De Diepen staat voor een gebiedsontwikkeling in de gemeente Gennep. Aan de voet van het Duitse Reichswald wordt een nieuw natuurgebied ingericht naar voorbeeld van de situatie van 100 jaar geleden. Oude kaarten laten zien dat het gebied toen vochtig en venig was, hetgeen ook blijkt uit namen als Gennepsche Turfven en Koningsven. In een brede strook langs de voet van het Reichswald wordt deze situatie de komende jaren in ere hersteld.

In de periode 2010-2016 zijn de plannen uitgewerkt en alle vergunningen en procedures doorlopen. Op deze website vindt u informatie over het plan, de aankomende activiteiten en werkzaamheden, foto's, nieuws en nog veel meer. 
Meer informatie?
Koningsven-De Diepen is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint.

Vereniging Natuurmonumenten
Zevendalseweg 12a, 6586 AS Plasmolen
[t] 024 - 696 1884
[i] www. natuurmonumenten.nl

Teunesen Zand en Grint
Postbus 90, 6590 AB  Gennep
[t] 0485 - 512 500
[i] www.teunesen.nl

Laatste foto's
Europese waardering voor het natuur-ontwikkelingsproject Koningsven De Diepen. Lees verder...
September 2018: Fase 1 (De Diepen) gereed; de bouwvoor is eraf en de natuur kan zich gaan ontwikkelen!
In mei 2018 gaat de 1e fase van de natuurontwikkeling van start: het afgraven van de bovengrond in De Diepen.
Expositie natuurontwikkeling Koningsven-De Diepen: van 21 december 2017 t/m 3 februari 2018.


De brochure "Natuurontwikkeling Koningsven-De Diepen  -  Blauwgrasland en hoogveen keren terug" is beschikbaar! Klik op het plaatje voor een download.
Natuurontwikkeling De Diepen vanuit de lucht

Europese waardering voor natuur-project Koningsven-De Diepen
Teunesen zand en grint B.V. heeft op 20 novem-ber 2019 in Brussel een Europees certificaat ont-vangen voor de ontwikkeling van het gebied Koningsven – De Diepen nabij Milsbeek.  
De Union Européenne des Producteurs de Granulats (UEPG) heeft het natuurgebied gewaardeerd met een certificaat vanwege de positieve effecten op de biodiversiteit. Lees verder...
Maart 2020: natte natuur in ontwikkeling