HET KONINGSVEN - Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide

Een boek over het gebied waar Koningsven-De Diepen speelt.
Koningsven-De Diepen is een initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint |   © 2017-2018, Teunesen Zand en Grint   |   last update:  26 april 2018
Welkom op de site van Koningsven-De Diepen. De naam Koningsven-De Diepen staat voor een gebiedsontwikkeling in de gemeente Gennep. Aan de voet van het Duitse Reichswald wordt een nieuw natuurgebied ingericht naar voorbeeld van de situatie van 100 jaar geleden. Oude kaarten laten zien dat het gebied toen vochtig en venig was, hetgeen ook blijkt uit namen als Gennepsche Turfven en Koningsven. In een brede strook langs de voet van het Reichswald wordt deze situatie de komende jaren in ere hersteld.

In de periode 2010-2016 zijn de plannen uitgewerkt en alle vergunningen en procedures doorlopen. Op deze website vindt u informatie over het plan, de aankomende activiteiten en werkzaamheden, foto's, nieuws en nog veel meer.
Meer informatie?
Koningsven-De Diepen is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint.

Vereniging Natuurmonumenten
Zevendalseweg 12a, 6586 AS Plasmolen
[t] 024 - 696 1884
[i] www. natuurmonumenten.nl

Teunesen Zand en Grint
Postbus 90, 6590 AB  Gennep
[t] 0485 - 512 500
[i] www.teunesen.nl

Laatste foto's
Expositie Natuurontwikkeling Koningsven-De Diepen

Van 21 december 2017 tot en met 3 februari 2018 vindt in Gennep een expositie plaats over het gebied Koningsven - De Diepen. Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint b.v. hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor het herstel van dit gebied. Realisatie van het project levert uiteindelijk ruim 200 hectare natuurgebied op waarin bijzondere natuur.


In mei 2018 gaat de 1e fase van de natuurontwikkeling van start: het afgraven van de bovengrond in De Diepen.
Expositie natuurontwikkeling Koningsven-De Diepen: van 21 december 2017 t/m 3 februari 2018.
In week 44 en 45 wordt er een detectieonderzoek naar niet-gesprongen explosieven uitgevoerd.
De kapwerkzaamheden in De Diepen zijn gestart. Klik hier voor een foto-impressie.
De nieuwe website Koningsven-De Diepen is online. Op de nieuwe site vindt u o.a. informatie over de uitvoering.
Bestemmingsplan en alle vergunningen voor het plan Koningsven-De Diepen zijn verleend en onherroepelijk.


De brochure "Natuurontwikkeling Koningsven-De Diepen  -  Blauwgrasland en hoogveen keren terug" is beschikbaar! Klik op het plaatje voor een download.
Door middel van o.a. informatie-banners worden bezoekers ge´nformeerd over de ontwikkeling van het gebied. De expositie wordt gehouden in de kelder van de Bibliotheek (Ellen Hoffmannplein 2, Gennep) en is geopend tijdens de openingstijden van de bieb (www.biblioplus.nl).

Zie ook het artikel in de Maasdriehoek.

Start natuurontwikkeling De Diepen; routes tijdelijk niet toegankelijk
Na jarenlange voorbereidingen starten Natuur-monumenten en Teunesen zand en grint binnenkort met de werkzaamheden om de unieke natuurwaarden in het gebied De Diepen tot ontwikkeling te brengen. Het  gebied is gelegen aan de voet van de Sint-Jansberg in Milsbeek en maakt onderdeel uit van het project Koningsven - De Diepen. Lees verder...