HET KONINGSVEN - Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Een boek over het gebied waar Koningsven-De Diepen speelt.
Koningsven-De Diepen is een initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint |   © 2017-2019, Teunesen Zand en Grint   |   last update:  11 januari 2019
Welkom op de site van Koningsven-De Diepen. De naam Koningsven-De Diepen staat voor een gebiedsontwikkeling in de gemeente Gennep. Aan de voet van het Duitse Reichswald wordt een nieuw natuurgebied ingericht naar voorbeeld van de situatie van 100 jaar geleden. Oude kaarten laten zien dat het gebied toen vochtig en venig was, hetgeen ook blijkt uit namen als Gennepsche Turfven en Koningsven. In een brede strook langs de voet van het Reichswald wordt deze situatie de komende jaren in ere hersteld.

In de periode 2010-2016 zijn de plannen uitgewerkt en alle vergunningen en procedures doorlopen. Op deze website vindt u informatie over het plan, de aankomende activiteiten en werkzaamheden, foto's, nieuws en nog veel meer. 
Meer informatie?
Koningsven-De Diepen is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint.

Vereniging Natuurmonumenten
Zevendalseweg 12a, 6586 AS Plasmolen
[t] 024 - 696 1884
[i] www. natuurmonumenten.nl

Teunesen Zand en Grint
Postbus 90, 6590 AB  Gennep
[t] 0485 - 512 500
[i] www.teunesen.nl

Laatste foto's
September 2018: Fase 1 (De Diepen) gereed; de bouwvoor is eraf en de natuur kan zich gaan ontwikkelen!
In mei 2018 gaat de 1e fase van de natuurontwikkeling van start: het afgraven van de bovengrond in De Diepen.
Expositie natuurontwikkeling Koningsven-De Diepen: van 21 december 2017 t/m 3 februari 2018.
In week 44 en 45 wordt er een detectieonderzoek naar niet-gesprongen explosieven uitgevoerd.
De kapwerkzaamheden in De Diepen zijn gestart. Klik hier voor een foto-impressie.
De nieuwe website Koningsven-De Diepen is online. Op de nieuwe site vindt u o.a. informatie over de uitvoering.
Bestemmingsplan en alle vergunningen voor het plan Koningsven-De Diepen zijn verleend en onherroepelijk.


De brochure "Natuurontwikkeling Koningsven-De Diepen  -  Blauwgrasland en hoogveen keren terug" is beschikbaar! Klik op het plaatje voor een download.
Natuurontwikkeling De Diepen vanuit de lucht

Symbolische starthandeling natuur-ontwikkeling De Diepen Milsbeek
Op vrijdag 1 juni jl. werd het officiŽle startsein gegeven. De starthandeling werd verricht door Gedeputeerde Mackus van de Provincie Limburg, Burgemeester De Koning van de gemeente Gennep, Lars Koreman van Natuurmonumenten en Jaap Deutekom van Teunesen Zand & Grint. Zij groeven, in aanwezigheid van diverse genodigden, met de graafmachine de eerste delen grond weg. Lees verder...
foto: Bob Luijks / Natuurportret
Excursie Natuurmonumenten 11 sept. 2018