Werkzaamheden natuurontwikkeling De Diepen in Milsbeek bijna klaar

De werkzaamheden om de unieke natuurwaarden in het gebied De Diepen tot ontwikkeling te brengen zijn bijna klaar. Daarom organiseert Natuurmonumenten op 11 september om 18.30 uur een excursie om te laten zien wat er gedaan is.

"Om die unieke natuur weer terug te krijgen hebben we ongeveer veertig centimeter grond afgegraven.", vertelt boswachter Ellen Luijks. "Daarna is de grond afgevoerd en verwerkt op de ontgrondingslocatie aan de Leembaan in Ottersum. We haalden daarmee de laag met veel voedingsrijke stoffen weg. Er onder zit een voedselarme bodem en daarmee creŽren we een ideale uitgangssituatie voor de gewenste terugkeer van onder andere blauwgrasland en hoogveen. De planten en dieren die daarbij horen zijn in Nederland zeer zeldzaam. In september wordt het nabijgelegen natuurgebied De Bruuk van Staatsbosbeheer gemaaid. Natuurmonumenten neemt dit maaisel over en gaat dit uitstrooien in De Diepen. Hiermee ligt er al een mooie basis voor deze bijzondere natuur.  Naar verwachting zien we over 1 Š 2 jaar de eerste resultaten al."

Informatie-excursie
Om te laten zien wat we gedaan hebben organiseert Natuurmonumenten een informatie-excursie. De excursie vindt plaats op 11 september en start om 18.30 uur op de parkeerplaats bij Eethuis De Diepen. Graag opgave via www.natuurmonumenten.nl/koningsven.


Meer weten over het project Koningsven - De Diepen. Kijk op www.koningsven.nl voor meer informatie.
 
Met vriendelijke groet,
Ellen Luijks
Boswachter Communicatie En Beleven
Noordoost-brabant & Rijk Van Nijmegen